LIDT OM KRIK

Lidt lokal historie

I 1825 da havet brød igennem Aggertangen, opstod der mulighed for at sejle ind i Limfjorden fra vest, og da der var god vanddybde ved Krik blev ladepladsen meget benyttet. Lastning og losning af skibene kunne foregå sikkert, og der blev bygget anløbsbro til formålet. Og den blev hjemsted for enkelte fiskfartøjer.

Midt i 1800-tallet opførtes pakhuse i Krik i forbindelse med korneksporten. Senere blev de brugt til opmagasinering af importeret tømmer, kul, cement og kunstgødning.

Der var tømmerplads med tilknyttet savværk og lagerbygninger.

Kul der blev brugt til at lave lys på Lodbjerg Fyr, blev landet her, og kørt til Lodbjerg på vogn.

Da Vandbygningsvæsnet gik i gang med med kystsikringsarbejder ved Agger, blev materiale også sejlet til Krik. Fra anløbsbroen blev sten og cement fragtet ud til høfderne på en tipvognsbane.

Først i 1980érne blev broens trædel ødelagt i storme, hvorfor Kystdirektoratet valgt at fjerne denne del, mens man bibeholdt den landfaste del af molen.

Krik Bageri

Det finder du i Krik

Krikvig Camping

Campingpladsens beliggenhed mellem hav, fjord, å og søer, giver de perfekte rammer for at nyde naturen med et rigt fugle- og dyreliv, eller dyrke nogle af de mange friluftsaktiviteter, som området naturligt byder på.

Surfing, gåture, vandreture, kanosejlads, lystfiskeri i sø eller å, kystfiskeri ved havet, badning, golf og meget, meget mere - kun fantasien sætter grænsen.

Se campingpladsens hjemmeside