Skriv en tekst her

Historien om Kulhuset

I april 2007 blev der holdt en del borgermøder rundt i kommunen, hvor borgerforeninger og ildsjæle blev inviteret til at komme med forslag til projekter, der kunne laves i deres byer.

Thisted kommune have i marts 2007 lavet en partnerskabsaftale med Realdania om gennemførelsen af projektet ”Landsbyer og Landistrikter på vej mod fremtiden”

Projektet skiftede navn til ”Mulighedernes Land.

Realdania havde indgået tilsvarende partnerskabsaftale med Bornholm og Lolland kommuner.

Borgerforeninger og andre interessenter kunne efter borgermøderne indsende deres projektforslag frem til oktober 2007 under 9 forskellige temaer som var valgt ud, hvor projektets overordnede fokusområde skulle være bosætning og turismeudvikling.

I starten af 2008 ville kommune og Realdania så udvælge de projekter, der skulle sættes i gang.

 Kommunen valgte på sit byrådsmøde i juni 2007 at de demonstrationsprojekter, der skulle igangsættes skulle være indenfor:

  • Oprydning og nyt liv til tiloversblevne bygninger
  • Det gode liv ved kysten
  • Det sammenbundne Thy og Hannæs
  • Det udvidede landsbysamarbejde

Vi havde indsendt et projekt som vi kaldte Krik – en landsby ved fjorden, hvor fortid og fremtid mødes, hvor vi havde etablering af beboerhus og restaurering af Krik bro, herunder forslag om badeanstalt, og renovering af den gamle kulplads samt ændring af Krikvej til Krik Strandvej og et forbedret stisysten p.g.a. af stigende trafik.

Vi var så så heldige at blive valgt sammen med Klitmøller og Vorupør til projektet Det gode liv ved kysten

I 2009 var der 41 arkitetk-teams som havde budt ind med forslag til projekterne i Krik, Klitmøller og Vorupør. Og marts 2010 blev vinderprojekterne præsenteret på Thisted Kommune.

Den 15. juni 2011 tager Henning Holm så første spadestik til Kulhuset, og d. 23. juni 2012 tager Krik & Omegns Beboerforening huset i brug for første gang til vores Sct. Hans fest.

Kommunen havde indbudt diverse foreninger til et møde, hvor man være med til at benytte huset, mod at passe det. Krik & Omegns beboerforening er pt. eneste forening, som har ansvaret for den indvendige del – dog ikke det offentlige toilet. Vi holder diverse arrangementer også i samarbejde med andre foreninger i huset. Huset kan lejes af private til fester, der må ifølge vedtægterne ikke overnattes i huset ved festerne, huset kan dog lejes af skoler og børnehave, hvor man har lov til at sove på hemsen på medbragte underlag.

Vi har i 2015 fået 3 shelters, som ligger nede mellem træerne, de bliver benyttet rigtig meget af bl.a. spejderne og også af cykelturister. Det var spejder, deres forældre og repræsentanter fra Beboerforeningen, som stod for byggeriet, og komunen havde skaffet pengene til dem.